दहावी|विज्ञान1|प्र.7|भिंगे व त्यांचे उपयोग|RAJMATA SCIENCE ACADEMY|मानवी डोळा|भिंगाचे कार्य|class10|