25 Comments

 1. WEE SIN MIN
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  顧森你給我去死

  Reply

 2. angeli蓁蓁
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  在fB上也有顧森和夏天的影片喔

  Reply

 3. LulZ 50
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  我怎样看到下一集啊?

  Reply

 4. wenlin He
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  王者榮耀

  Reply

 5. 柚木普
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  還會更新嗎?(⊙ω⊙)(期待的眼神)

  Reply

 6. 陳思齊
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  0:55
  How you like that

  Reply

 7. 「桃心最爱桃子闺闺」
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  奥利给

  Reply

 8. Jarmila Lee
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  纪昱良和优优快点复合吧! 等太急了

  Reply

 9. Katy Li
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  夏天妳聽顧森解釋,顧森你到現在喜歡夏天,快快把她追回來,綠茶女快快走,不要破壞顧森同夏天,兩人都經歷過很多事情 P.S.希望下一集給顧森知道雯雯用不同手段要得到他,快快同夏天和好,快快同夏天在一起

  Reply

 10. LENG TECK HOCK Moe
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  顾森要是我在旁边你就完了

  Reply

 11. 居玟妤
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  拜託夏天不要分手,我都哭了😞😢😢😢

  Reply

 12. ZANDER LOOI DI XIANG -
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  好看

  Reply

 13. Yo泡沫
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  夏天你們不要分手😭😭這樣你就是把機會讓給了雯雯不要把機會讓給她而且你的心會很痛的😭😭😭😭😭😭😭

  Reply

 14. Tinhong Lu
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  夏天加油

  Reply

 15. 是我 人
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  快更新!快更新!快更新!快更新!

  Reply

 16. Susan Meng
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  last one 💔

  Reply

 17. Sherlyn Teh Lay Lian
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  纪总❤

  Reply

 18. ZHANG XIAOXI 4C
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  我怀疑,纪昱良就是千方百计的 想让大家误会你们有孩子了…….

  Reply

 19. 何欣妮10450312
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  來晚了咩

  Reply

 20. Hu Shelly
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  5

  Reply

 21. Phoebe Niemes
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  More video of youyou and ji yuliang

  Reply

 22. Xin Yu Ngoo
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  4

  Reply

 23. 葉芯瑩5C11 IP SUM YING
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  來了

  Reply

 24. Michael michaela
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  wow first

  Reply

 25. jamie wong
  Oktober 14, 2020 @ 11:23 pm

  1

  Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *